• Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Slik får du Enova-støtte med Smart Energistyring

Boligtiltak med støtte: Smart strømstyring for boliger – få inntil 10 000 kr i støtte

Enova gir inntil 10.000 i støtte til anskaffelse av smart styringssystem til hjem eller fritidsbolig. Et smart styringssystem lar deg styre strømbruken automatisk. Når strømmen er billig vil smart strømstyring sørge for at gulvvarmen er på og vannet i varmtvannstanken varmes opp, samtidig som du får full komfort når du trenger det.

 • Dette er en engangsstøtte, så det vil ikke være mulig å «fylle på» med produkter i etterkant dersom man ikke bruker hele beløpet på 10.000 kroner.
 • Enova-støtten vil dekke 35% av utstyr- og installasjonsutgifter (inntil 10.000,-), og har 12 måneder tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon på installasjonen fra godkjent installatør kreves.
  Last ned skjema elektrikeren kan fylle ut (brukes som dokumentasjon sammen med spesifisert faktura).

Les mer om støtte til "Pris- og effektstyrt energilagringssystem" (Smart strømstyring) på Enova sine egne sider her

Hva gjør et smart strømstyringssystem?

Når det er høy etterspørsel etter strøm koster en kilowattime mer enn når det er lav etterspørsel. Samtidig gjør nye tariffer for nettleie at også selve nettleien bestemmes av når på døgnet du bruker strøm. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned (fordelt på tre ulike dager). 

Et smart strømstyringssystem gjør at du vil redusere strømutgiftene samtidig som du bidrar til mindre belastning på kraftnettet. Med ELKO Smart og SmartTag kan du få hjelp til å unngå at du bruker mer enn et visst nivå, for å holde seg på de lavere trinnene.

ELKO SmartTermostat bad 1-1

Hva kreves for å få Enova-støtte til smart strømstyring?

Tilskuddsordningen fra Enova er basert på å sikre god komfort og redusere strømforbruk, samtidig som det gir deg lavere strømregning. Støtten gis til installasjoner i både bolig og hytte, og løsningen skal kunne styres i en digital styringstjeneste.

Krav til smart strømstyringssystem:

 • Motta prisinformasjon og styre strømbruk (Nord Pool integrasjon)
 • Installasjon må utføres av elektriker
 • Minimum 2 flyttbare laster (flyttbart strømforbruk)
 • Systemet skal sikre at det ikke blir overbelastning av hovedsikringen, samt være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie

ENOVA-støtte

Få inntil kr. 10 000,- i støtte ved kjøp og installasjon av Smart Energistyring ved bruk av elektriker.

Finn din smart-elektriker

Hvilke krav gjelder for å få ENOVA-støtte?

 1. To flyttbare laster uten at det går utover komfort, som eksempelvis gulvvarme og varmtvann.
  Kravet blir innfridd ved bruk av 2 SmartTermostater (styringsenhet)eller 1 SmartTermostat + 1 Smart VVB Puck (styringsenhet) for varmtvannsbereder
 2. Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie
  Kravet blir innfridd ved montering av SmartHub (styringssentral) og SmartTag på hovedkurs (hovedstrømsmåler)
 3. Styring basert på flytende strømpris 
  Kravet blir innfridd ved montering av SmartHub og SmartTag på hovedkurs (denne gir Nord Pool integrasjon)

Hvilke ELKO Smart produkter kvalifiserer til ENOVA-støtte?

For å innfri kravet er det nødvendig med minimum 4 produkter, hvor du har 2 alternativer (modell og farge på termostaten velger du fritt):

 1. ELKO SmartHUB + 1 stk SmartTag + 2 stk SmartTermostat
 2. ELKO SmartHUB + 1 stk SmartTag + 1 stk SmartTermostat + 1 stk Smart VVB Puck
1600x500 ENOVA_Logo

1. Styring av varmtvann og gulvvarme

Styring av gulvvarme med SmartTermostat 

Med en SmartTermostat kan du styre gulvvarme slik at du oppnår komforttemperaturen du ønsker deg når du er hjemme, samtidig som du kan flytte oppvarmingen av gulvet til tider hvor prisen er billig. Slik kan du jevne ut forbruket for å unngå dyre forbrukstopper

Termostaten kan styre gulvvarmen basert på luftføler, gulvføler eller regulator. Det er også mulig å koble termostaten opp mot vannbåren varme.

Styring av VVB opp til 2kw (ca 200 liter)

Med smart styring av varmtvann er det mulig å flytte oppvarmingen av varmtvannet til tidspunkter på døgnet hvor strømmen er billig, og for å unngå å bruke den samtidig med andre større laster, som igjen kan skape dyre forbrukstopper.

Med en SmartRele puck som monteres på tilkoblingen kan du styre varmtvannsberederen i appen.

Ved varmvannsbereder større enn 2kw kan man bruke kontaktor, som igjen styres av SmartRele puck.

ELKO-NO-1609002-EKO01825-F 600px

2. SmartTag – Effektbaserte tariffer

Ved å montere en SmartTag på hovedkursen vil oversikten over totalforbruket fremgå i ELKO Smart appen. Du kan slå av og på laster styrt av smarte enheter basert på forbruk, slik at du jevner ut forbruket og unngår dyre forbrukstopper. Du kan også unngå overbelastning av hovedkurs ved å slå av smarte enheter ved høyt forbruk. Ved å installere tags på individuelle kurser med større laster, som eksempelvis komfyr, kan du enklere fordele forbruket, og unngå at gulvvarme er på samtidig som komfyren er i bruk.

3. SmartTag – Styring basert på flytende strømpris

Ved å montere en SmartTag på hovedkursen vil oversikten over totalforbruket fremgå i appen, og du får oversikt over strømkostnadene. Det gjør det mulig å slå av og på varme, varmtvann og smarte enheter basert på flytende strømpris. Det gjør det enkelt å bruke strøm når den er billig, og å redusere forbruket når den er dyr, og dette kan gjøres helt automatisk!

Spørsmålstegn

Smart tips

Visste du at for hver grad du senker innetemperaturen kan du spare rundt 5 % av oppvarmingskostnadene? Med ELKO Smart får du kontroll selv når du ikke er der - med smart kamera, smartplugger, varmestyring og lysstyring. Smart, ikke sant?

Les mer om stemninger og automasjoner med ELKO Smart

Elko_SmartHUB hylle 450x300

Smarte strømstyringsprodukter kan hjelpe deg å få kontroll på strømforbruket ditt. Her får du tips til hvordan elektrikeren kan hjelpe deg til å bruke strøm smartere.

Les om strømsparing
1Elko_BAW_13 reduced

Med SmartTags kan du gjøre sikringsskapet ditt smart og monitorere strømforbruket ditt med telefonen. Nå også med Nordpool integrasjon.

Les mer om SmartTags
ELKO smart artikkelsamling - Elektriker installerer smarthus

Hvilke produkter må elektrikeren montere for deg og hva kan du egentlig sette opp selv? Det kan du lære mer om her. I tillegg gir vi deg en sjekkliste over hva du må tenke på før du ringer elektrikeren din.

Les mer
Finn din smart-elektriker her
Change your cookie settings