• Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
Energisenter i ELKO Smart-appen

Guide for oppsett av Smart Energistyring

Smart Energistyring kan redusere, flytte og fordele forbruket, og kan stilles inn til å utføre dette manuelt eller automatisk. 

 

Med ELKO Smart kan du:

 • Få innsikt i eget forbruk slik at du kan ta bedre valg.
 • Redusere totalt strømforbruk ved å ikke bruke strømkrevende utstyr når det ikke er behov for det. Dersom du også inndeler boligen i temperatursoner kan du unngå kostbar oppvarming i rom du ikke oppholder deg i.
 • Styre oppvarming og forbruk basert på flytende strømpris slik at boligen varmes opp så rimelig som mulig, med mulighet for å senke temperaturen noen få grader når strømprisen er høy.
 • Flytte og fordele forbruket slik at ikke mange strømkrevende laster er på samtidig for å unngå dyre forbrukstopper

Denne guiden tar for seg hvordan du går frem for at ELKO Smart skal gjøre strømsparingen automatisk basert på strømpriser og sanntidsforbruk ved hjelp av stemninger og automasjoner.

Dersom stemninger og automasjoner er ukjent for deg kan du lese mer om det her 

Programmering

Styring av forbrukstopper
For å lage et generisk oppsett for styring av forbrukstopper trenger vi 1 automasjon. 
👉 Klikk her for "Guide til programmering styring av forbrukstopper"

Styring av varmtvann
For styring av varmtvann trenger du 2 automasjoner.
👉 Klikk her for "Guide til programmering styring av varmtvann"
Varmestyring basert på strømpris
For å lage et generisk oppsett , som vil passe de fleste hjem for styring av varme basert på flytende strømpris , er det behov for å lage 3 stemninger og 4 automasjoner. 
👉 Klikk her for "Guide til programmering varmestyring basert på strømpris"

Programmering for «Styring av forbrukstopper»

Med den nye nettleiemodellen blir nettleien priset basert på hvor mye strøm vi bruker samtidig. Ulike hjem har ulikt forbruk, og hvilket kapasitetstrinn en blir priset ut i fra avhenger av gjennomsnittet av dine høyeste forbrukstopper.

I denne guiden foreslår vi en generell forbrukstopp på 5KW, men den kan selvsagt endres til ditt unike hjem. For å lage et generisk oppsett for styring av forbrukstopper trenger vi 1 automasjon. 

Styring av forbrukstopper-1

Lag automasjonen «Styring av forbrukstopper» 

 • Lag ny Automasjon og navngi den «Styring av forbrukstopper»
 • Velg betingelsen «Når enhets-status endres» og klikk på «Hovedsikring»
 • Klikk på «Total kraft» og velg ikonet «>» som betyr «større enn..» og sett din definerte forbrukstopp, eller følg vårt eksempel og velg 5KW
 • Velg deretter hvilke handlinger som skal utføres og klikk på «Kjør enhetskommando» og klikk på termostaten(e) du ønsker å styre 
 • Klikk deretter på «Temperatursettpunkt» og velg «16 grader» på dine termostater
 • Velg deretter en ny handling og klikk på «forsinkelse» og sett den til «5 min» og klikk «neste»
 • Klikk deretter på ny handling, velg «Kjør enhetskommando» og klikk på termostaten(e). Velg «Temperatursettpunkt» og velg «18 grader» på dine termostater
 • Klikk «Lagre»

Programmering for «Styring av varmtvannsbereder»

Med den nye nettleiemodellen blir nettleien priset basert på hvor mye strøm vi bruker samtidig. Varmtvann er derfor en flyttbar last som er svært egnet å flytte til tider på døgnet hvor forbruket generelt sett er lavt.

Husk at om temperaturen på varmtvannsberederen blir for lav over flere dager, kan du risikere legionella. Det er heller ikke ønskelig å oppleve kaldt vann. Vi anbefaler derfor at du bruker tidsstyring av relepucken som styrer din vartmvannsbereder, fremfor styring basert på strømpris - selv om det også er mulig. Da kan berederen være på om natten, og tider på dagen når man ikke er hjemme. Dette er tider på døgnet hvor det ikke er høye forbrukstopper og strømmen normalt sett er rimeligere.  

Vi lager 2 automasjoner:

Varmtvann på

Trinn 1:

Lag automasjonen «Varmtvann PÅ» 

 • Lag ny automasjon og navngi den «Varmtvann PÅ»
 • Velg ny betingelse og velg «Tidsplan»
 • Velg tidspunktet klokken kl. 22:00 og klikk deretter «neste»
 • Velg så en ny betingelse til, velg «Tidsplan» og velg tidspunktet kl. 12:00 og klikk «neste»
 • Velg deretter en «Handling» og klikk på «Kjør enhetskommando»
 • Klikk på Smartrelé Puck som styrer din bereder og klikk på «status av/på» og velg «På»
 • Klikk «Lagre»

 

Varmtvann av
Trinn 2:

Lag automasjonen «Varmtvann AV» 

 • Lag ny automasjon og navngi den «Varmtvann AV»
 • Velg ny betingelse og velg «Tidsplan»
 • Velg tidspunktet klokken kl. 05:00 og klikk deretter «neste»
 • Velg så en betingelse til. Velg  «Tidsplan» og velg tidspunktet kl. 14:00 og klikk «neste»
 • Velg deretter en «Handling» og klikk på «Kjør enhetskommando»
 • Klikk på Smartrelé Puck som styrer din bereder og klikk på «status av/på» og velg «Av»
 • Klikk «Lagre»

 

Programmering for "Varmestyring basert på Spotpris fra Nord Pool"

For å gjøre ditt ELKO Smarthjem så energieffektivt som mulig, er det behov for å redusere forbruket til oppvarming. Det kan være krevende å flytte forbruket til oppvarming uten at det går utover komforttemperatur. Behovet til oppvarming vil variere gjennom året ettersom utetemperaturen endrer seg, og ofte er strømprisen høy når behovet for oppvarming er størst.  Dette kan gjøre det utfordrende å ivareta komfort for alle typer hjem , da ulike hjem har ulike behov. For noen hjem vil det derfor være nødvendig å gjøre individuelle tilpasninger.

I denne guiden har vi laget et generisk oppsett som vil fungere for de fleste hjem, med mulighet for individuell tilpasning i ettertid, og mulighet for å overstyre sparingen når behovet for komfort er størst.
Denne guiden vil også inkludere hvordan man enkelt kan overstyre sparingen ved et  klikk.

For å lage et generisk oppsett som vil passe de fleste hjem for styring av varme basert på flytende strømpris, er det behov for å lage 3 stemninger og 4 automasjoner. 

Strømpris høy

Trinn 1

Lag automasjonen «Strømpris høy» 

Her definerer du selv hva som er høy strømpris, eller du velger å bruke samme prisgrunnlag som i denne guiden. Vi har valgt å definere priser som høy og lav basert på historiske priser de siste 6 måneder.

 • Aller først: Gå inn på Hjem-Innstillinger, Tariff og legg inn dine aktuelle data.
 • Lag ny automasjon og navngi den «Strømpris høy»
 • Velg betingelsen «Når spotprisen endres»
 • Velg ikonet «> » som betyr «større enn..» og sett din definerte pris, eller følg vårt eksempel og velg 1,2 kr (eks. mva.)
 • Velg deretter hvilke handlinger som skal utføres og klikk på «Kjør enhetskommando»  og velg termostaten(e) du ønsker å styre automatisk.
 • Velg din minimumstemperatur. Vi anbefaler en minimumstemperatur på 18 grader
 • Her har du også mulighet til å legge til flere handlinger, eksempelvis aktivering av automasjoner som styrer panelovner eller annet utstyr du ønsker som en del av strømsparingen
 • Klikk «Lagre»
Strømpris lav

Trinn 2

Lag automasjonen «Strømpris lav» 

Her legger du til grunn hva du selv definerer som lav strømpris, eller du kan velge å bruke samme prisgrunnlag som i denne guiden. Vi har valgt å definere  priser som høy og lav basert på historiske priser de siste 6 måneder.

 • Lag ny automasjon og navngi den «Strømpris lav»
 • Velg betingelsen «Når spotprisen endres»
 • Velg ikonet «< » som betyr «mindre enn..» og sett din definerte pris, eller følg vårt eksempel og velg 1,2 kr (eks. mva.)
 • Velg ny handling og klikk på «Kjør enhetskommando» og velg termostaten(e) du ønsker å styre automatisk.
 • Velg din komforttemperatur . Vi anbefaler en temperatur på 22 grader
 • Her har du også mulighet til å legge til flere handlinger, eksempelvis aktivering av automasjoner som styrer panelovner eller annet utstyr du ønsker som en del av strømsparingen
 • Klikk «Lagre»
Sparing

Trinn 3

Lag stemningen «Sparing» 

Nå skal vi lage en stemning som aktiverer strømsparingsautomatikken når du ønsker  det. Vi vil i et senere trinn i guiden vise hvordan denne vil aktiveres automatisk. I en stemning kan du aktivere/deaktivere automasjoner du har laget. I dette tilfelle t skal vi aktivere automasjonene vi nettopp har laget basert på strømpris Høy/Lav.

 • Lag ny stemning og navngi den «Sparing»
 • Velg ny handling og klikk på «aktiver eller deaktiver for øyeblikk »
 • Klikk på automasjonene «Strømpris høy» og «Strømpris lav» og velg «Aktiver»
 • Her har du også mulighet til å legge til flere handlinger om du ønsker
 • Klikk «Lagre»
Borte og nattsenk

Trinn 4

Lag stemningen «Borte og nattsenk» 

For å redusere forbruket og kostnadene til oppvarming , er det hensiktsmessig å redusere dette når vi ikke har behov for oppvarming - eksempelvis om natten eller når vi ikke er hjemme. Derfor anbefaler vi å lage en stemning for borte og nattsenking.

 • Lag ny stemning og navngi den «Borte og nattsenk»
 • Velg ny handling og klikk på «aktiver eller deaktiver for øyeblikk »
 • Klikk på automasjonene «Strømpris høy» og «Strømpris lav» og velg «Deaktiver»
 • Velg ny handling og klikk på «Kjør enhetskommando» og velg termostaten(e) du ønsker å styre automatisk
 • Velg din minimumstemperatur. Vi anbefaler en temperatur på minimum 18 grader
 • Her har du også mulighet til å legge til flere handlinger, eksempelvis aktivering av automasjoner som styrer panelovner eller annet utstyr du ønsker som en del av strømsparingen
 • Klikk «Lagre»

Komfort

Trinn 5

Lag stemningen «Komfort» 

Neste trinn er å lage en «Komfort-stemning», denne stemningen kan brukes om det er ønskelig å overstyre strømsparingsautomatikken. Noen ganger ønsker man det godt og varmt selv om  strømprisen er noe høy. Du kan da enkelt overstyre «Sparing» ved ett  klikk.

NB! Husk at det er mulig å bruke fysiske brytere eller stemningsbryter for  å starte og stoppe stemninger og automasjoner.

 • Lag ny stemning  og navngi den «Komfort»
 • Velg ny handling og klikk på «aktiver eller deaktiver for øyeblikk »
 • Klikk på automasjonene «Strømpris høy» og «Strømpris lav» og velg «Deaktiver»
 • Velg ny handling og klikk på «Kjør enhetskommando» og velg termostaten(e) du ønsker å overstyre.
 • Velg din komforttemperatur.
 • Her har du også mulighet til å legge til flere handlinger om du ønsker det
 • Klikk «Lagre»
Tidsaktivering sparing

Trinn 6

Lag automasjonen «Tidsaktivering av sparing» 

For at stemningene vi har laget skal utføres automatisk , er det hensiktsmessig å lage automasjoner som aktiverer dette basert på tidspunkt  i tråd med din hverdag. Det er også mulig å lage et oppsett basert på strømpris, men det er hensiktsmessig at boligen er stilt inn til å passe din hverdag. Velg tidspunktet som passer best for deg, eller følg vår anbefaling. Vår anbefaling er basert på generell bruk og historiske strømpriser de siste 6 månedene. Vi anbefaler derfor å velge at sparing  skal inntreffe klokken kl. 05:01 og kl. 14:01, og at dette bare skal gjelde i hverdager da vi ofte har ulikt bruksmønster i helgene. Dersom du ønsker at det også skal gjelde i helgen kan du velge Man-Søn istedenfor Man-Fre.

 • Lag ny automasjon og navngi den «Tidsaktivering sparing»
 • Velg betingelsen «Tidsplan»
 • Velg tidspunktet klokken kl. 05:01 og klikk på «Gjenta» og marker «Man-Fre» og klikk deretter «neste»
 • Velg ny betingelse med «Tidsplan» og velg tidspunktet kl. 14:01 og klikk på «Gjenta» og marker «Man-Fre» og klikk deretter «neste»
 • Velg en «handling» og klikk på «Aktiver stemning»
 • Klikk på stemningen «Sparing» og trykk neste
 • Klikk «Lagre»
Tidsaktivering borte og natt

Trinn 7

Automasjon «Tidsaktivering av Borte og nattsenk

Våre forslag til tidspunkt som aktiverer «Borte og nattsenk» er basert  på typiske tidspunkter i døgnet man sover eller ikke er hjemme. Det er mulig å velge egne tidspunkter som passer bedre med din hverdag. Dersom du er usikker anbefaler vi å velge at «Borte og nattsenk» skal inntreffe klokken kl. 23:00 og kl. 08:00 og at dette bare skal gjelde hverdager, da vi ofte har ulikt bruksmønster i helgene. Dersom du ønsker at det også skal gjelde i helgen kan du velge Man-Søn istedenfor Man-Fre.

 • Lag ny automasjon og navngi den «Tidsaktivering Borte og nattsenk»
 • Velg betingelsen «Tidsplan»
 • Velg tidspunktet klokken kl. 23:00 og klikk på «Gjenta» og marker Man-Fre og deretter klikk «neste»
 • Velg ny betingelse med «Tidsplan» og velg tidspunktet kl. 08:00 og klikk på «Gjenta» og marker Man-Fre og deretter klikk «neste»
 • Velg deretter en «Handling» og klikk på «Aktiver Stemning»
 • Klikk på stemningen «Sparing» og trykk neste
 • Klikk «Lagre»

Til ettertanke

Mange variabler påvirker strømforbruket ditt . Vi kan ikke garantere at alle hjem alltid vil oppnå besparelser uten at det går utover komfort. Utetemperatur, varmekilder og hvor godt isolert boligen er vil ha stor påvirkning på oppvarmingsbehovet.

👉 Prøv gjerne vår strømkalkulator for å få et estimat på ditt sparingspotensiale

Det kan være utfordrende å opprettholde en god komforttemperatur hjemme samtidig som man ønsker å redusere strømregningen sin, men det er slett ikke umulig.

Noen belastninger (utstyr som bruker strøm) er det enklere å flytte forbruket til når strømmen er billigst, mens andre  laster kan det være noe mer krevende å flytte forbruket uten at det går utover komforten.

Noen ganger kan det være krevende  å opprettholde en temperatur, som du definerer som komforttemperatur , samtidig som du ønsker å redusere strømregningen. Om det eksempelvis er mange kuldegrader ute og samtidig svært høye strømpriser , kan det være nødvendig å heve terskelen for hva som defineres som høy strømpris for å oppnå ønsket komforttemperatur. Da er det veldig nyttig at du enkelt kan gå inn og overstyre Energisparingen, akkurat når du vil!

Lyspære

Sjekk ut våre produksider for oversikt over alle produktene som er tilgjengelige i ELKO Smart-porteføljen.

Ikon, epost

Meld deg på nyhetsbrevet for å få info om produktnyheter og nye integrasjoner rett i innboksen.

Lyst til å lese mer?

Se alle artikler her
Finn din smart-elektriker her
Change your cookie settings