• Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Spørsmål og svar om Smart Energistyring

Det er mange spørsmål rundt energistyring og Enova-støtte. Her har vi tatt med de mest stilte spørsmålene vi får. Vi håper dette kan hjelpe deg på veien til å forstå smarthjem og strømstyring, og hvilke muligheter det gir deg. Finner du ikke svar på det du lurer på?

Kontakt oss gjerne!

Smart strømstyring

Smart strømstyring gir deg automatisk styring av ditt strømforbruk. Systemet sørger for at strømmen brukes effektivt og på billigst mulig måte, samtidig som det sikrer et godt inneklima. 

Pris- og effektstyrt energilagringssystem er Enova sitt nye navn på tiltaket "Smart strømstyring" og ble endret 27. april 2023. Navneendringen ble gjort for å tydeliggjøre hva som er hensikten med det støttede tiltaket.

Les mer her

Hovedkriteriet for støtte til smart strømstyring (Pris- og effektstyrt energilagringssystem) er at det skal sikre god komfort, redusere strømforbruket og gi deg lavere strømregning. Følgende må dokumenteres: 

 1. Styringssystemet skal styre minst to flyttbare strømforbruk (f.eks 2 termostater, eller 1 termostat og 1 rele til styring av varmtvannsbereder). 
 2. Styringssystemet tar hensyn til timepris for strøm og total strømbruk i boligen din automatisk. 
 3. Arbeidet er utført av godkjent el-installatør. 

Du kan spare på to måter med smart strømstyring: Systemet hjelper deg å bruke mindre energi når du ikke trenger det. Samtidig kan det passe på at gulvvarme og varmtvannstank varmes og elbilen lades på tider når strømmen er billigst. 

Hva systemet styrer, hvordan du bruker det og hvordan du brukte energien før du installerte smart strømstyring vil avgjøre hvor mye du sparer. 

Prøv vår smarte strømkalkulator for å se ditt sparingspotensiale.

Når kriteriene for støtte til smart strømstyring er oppfylt, søker du hos Enova.

Strømforbruk, nettleie og Nord Pool

Flyttbart strømforbruk, også kalt flyttbar last, er det strømforbruket som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at dette går utover komfort eller hverdagsrutinene til folk, ifølge Enova. 

Flyttbar last er strømforbruk, som ifølge Enova, kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at det går utover komfort eller hverdagsrutinene til folk. Gulvvarme, varmtvannstank og elbillading er eksempler på denne typen strømforbruk. Lys, komfyr og høytrykkspyler er eksempler på strømforbruk som ikke er egnet for flytting. 

Når nettleien er effektbasert betyr dette at prisen vil avhenge av hvor mye strøm du bruker, eller kan bruke samtidig. 

Målet med effektbasert tariff er å stimulere til jevnere fordeling av strømforbruket utover døgnet, slik at vi får bedre utnyttelse av strømnettet

Nord Pool er en strømbørs for hele Norden for salg og kjøp av strøm. Strømprisen fastsettes dagen i forveien  og baserer seg på tilbud og etterspørsel. Dette er spotpris uten mva og påslag.

Når et strømstyring fra ELKO Smart er installert, får du strømprisene fra Nord Pool direkte i ELKO Smart-appen. Dette blir tilgjengelig ved å installere en strømmåler kalt SmartTags i sikringsskapet. 

Enova-støtte til strømstyring

Tilskuddet fra Enova er en støtteordning til privathusholdninger til helårsbolig og fritidsbolig. Det er du som privatperson som må starte, gjennomføre og betale tiltaket. Du kan få støtte til smart strømstyring etter at det er installert av godkjent installatør, og kriteriene er oppfylt.

Relevante fakturaer må legges ved som dokumentasjon, og det er hensiktsmessig at elektriker beskriver på fakturaen at produktene som er installert er anvendt ihht. Enova sine kriterier. Det vil gjøre at saksbehandlingstiden hos Enova går fortere. Du søker direkte til Enova

Enova gir 35% av utstyr- og installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kr, i støtte. Når grunnkriteriene er oppfylt, vil også andre smarte produkter gi støtte. 

Du kan supplere med flere produkter som øker hvor mye støtte du får: Tags til individuelle kurser for mer detaljert innsikt. De vil bygge oppunder støtten.

Flere huber ved behov bygger oppunder støtten, samt flere termostater.

Kravet blir innfridd ved bruk av 2 SmartTermostater, eller 1 SmartTermostat + 1 SmartRele puck for varmtvannsbereder. I tillegg kreves SmartHUB og SmartTag på hovedkurs.

Hovedstrømsmåler er SmartTag som kobles til hovedsikringen og sørger for oppkobling til strømprisene.

Styringssentral er SmartHUB som kobler produktene sammen - hjernen i systemet.

En styringsenhet kan være enten en SmartTermostat, som styrer varmekabler eller relé som kobles til varmtvannstanken. Styringen av disse er basert på strømpris og strømforbruk.

ELKO SmartTag Flex (TN=400V) kan installeres på hvilken som helst sikring takket være dens fleksible kabler. Med en SmartTag montert på en eller flere av sikringene i sikringsskapet ditt, kan du se hvor mye strøm du bruker per kurs, når på dagen og hvor i boligen du bruker mest. SmartTag 3P IT (IT=230V)er spesielt beregnet for hovedsikringen for de som har IT grid med 3 poler. Oversikten får du i ELKO Smart appen.

Ja, Enova støtten har 12 måneder tilbakevirkende kraft. Du må kunne dokumentere installasjonen fra godkjent el-installatør.

Ja, du kan supplere med produkter ihht. til Enova sine kriterier, og deretter kan de søke.

Ja, som godkjent el-installatør kan du søke støtte. Du må dokumentere din egen kompetanse og legge ved kopi av samsvarserklæring når du søker. 

Husk at om du senker temperaturen på varmtvannsberederen for lavt, kan du risikere legionella. Legionella dør ved temperatur over 70 grader. Om varmtvannsberederen har vært skrudd av i kortere eller lengre tid, må man ikke bruke vannet til dusjing før vanntemperaturen har nådd opp til 70 grader. Vi anbefaler derfor at du bruker tidsstyring av VVB, slik at VVB er på om natten og på dagtid når man ikke er hjemme. Dette er tider på døgnet hvor det ikke er dyre forbrukstopper og strømmen normalt sett er rimeligere.

Nei, du må søke etter installering og legge ved dokumentasjon. 

Ja, følgende produkter bygger oppunder støtten:

 • Flere tags
 • Flere huber
 • Flere termostater
 • Flere relepucker dersom det er beskrevet at de brukes til VVB eller varmekabler
 • Smartbryter Trådløs - Da må det stå beskrevet at denne brukes til å manuelt aktivere strømsparing på faktura

Minimumskriteriene for Enova-støtte til smart strømstyring er: 

 • Styringssystemet skal styre minst to flyttbare strømforbruk (f.eks. to termostater til varmekabler) 
 • Styringssystemet tar hensyn til timepris for strøm og total strømbruk i boligen din automatisk (Nord Pool integrasjon).
 • Arbeidet er utført av godkjent elektriker. 
Du får støtte til styring av varmekabler, varmtvannsbereder og smart strømstyring gjennom strømmåling og ved bruk av et system som har smart energistyring basert på flytende strømpris og effektbaserte tariffer. ELKO Smart ivaretar dette

Ja, du kan søke tilskudd til smart strømstyring på begge adresser, og få dekket 35% av kostnadene hvert sted, maks kr 10.000,-. Forutsetningen er at alle kriterier for støtte oppfylles både hjemme og på hytta.

NB! Husk at du bare kan søke 1 gang for boligen eller fritidsboligen det gjelder. Vent derfor med å søke til alle produkter er installert slik at du sikrer at du får utnyttet støtten

Finn din smart-elektriker her
Change your cookie settings