• Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Something Powerful

Grunnlag for utregning og forbehold i ELKO Smart strømkalkulator

I vår strømkalkulator har vi estimert noen verdier som grunnlag for beregningene. Det er også brukt kilder som referanse for å fastsette nivåer.

Boligens tilstand vil påvirke hvor mye du kan spare. Særlig hvor godt isolert boligen er. Beregningene baserer seg på snittverdier for boliger der det ikke finnes smarte produkter fra før av, samt at det ikke er oppvarming med nattsenking.

Kalkulatoren er ikke inkludert lysstyring da dette ikke utgjør en stor forskjell i forbruk, og kalkulatoren har fokus på varmestyring.

Sparepotensialet har medberegnet at man senker temperaturen med 1 grad i fire måneder per år, som gir 2 % sparing. Dessuten gir innsikt i forbruket et sparepotensial på 2 %.
Strømprisene for hver region er basert på et gjennomsnitt av de siste 6 månedene. 

Pris fra nettselskap tar hensyn til effektledd og brukes for å finne besparelse når en husholding kan gå ett trinn ned på nettleietariffen. Hvor mye respektive hushold kan gå ned i effektledd kommer an på størrelse og type av bolig, samt høyere effektbruk i vintermånedene og totalt strømforbruk.

Hvis brukeren ikke vet årlig forbruk for boligen, blir årlig forbruk beregnet fra et gjennomsnittlig forbruk per kvadratmeter, avhengig av type bolig.

Gjeldende varmestyring tar kalkulatoren hensyn til hvis husholdningen har panelovner, varmekabler og varmepumpe, men ikke hvor mye de varmer opp. Panelovner og varmekabler gir best energieffektivisering med varmestyring på cirka 9 %, men hvis husholdningen har minst en av varmekildene, gis en energieffektivisering på minst 4 %.
Strømstøtte kan brukeren selv velge om boligen har eller ikke. For hytte er det automatisk tatt hensyn til at det ikke er strømstøtte.

Prosenten som vises i resultatet baseres på antall NOK som boligen kan spare, beregnet hvis en komplett løsning av varmestyring fra ELKO Smart installeres. Den sammenligner kost før med kost etter.

Kilder:

Trinnkost: https://www.huseierne.no/nyheter/regjeringen-har-bestemt-seg-slik-blir-din-nettleie-fra-1.-juli-2022/  

Hvilket trinn/bolig: https://tensio.no/ny-nettleie-2022

Strømpriser: https://www.los.no/dagens-strompris/historiske-strompriser/

Senke temperatur: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/redusere-eller-styre-stromforbruket/varmestyringssystem/

Varmestyring: https://www.enova.no/upload_images/618122B99A1B497D9FEA5271D26C7B27.pdf

Strømforbruk: https://www.elvia.no/smart-forbruk/forbruk-og-sparing/normalt-stromforbruk og https://www.los.no/dagens-strompris/historiske-strompriser/

Forbruk [kWh/m2]: https://forbrukerguiden.no/normalt-stromforbruk/

Størrelse hytte: https://norgesfinestehyttefelt.no/hyttelivet/hvor-mange-hytter-norge/

Forbruk hytte: https://www.klikk.no/bolig/hytteliv/spare-strom-pa-hytta-hytteeiere-fortviler-over-sjokkregninger-her-er-grepene-du-kan-ta-7138964

Strømstøtte: https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/regjeringens-stromtiltak/id2900232/ 

Varmtvannsbereder: https://viivilla.no/ovrig/energi/annet-om-energi/varmtvannsbereder-nar-bor-den-byttes/ og https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-varmtvannsbereder  

Change your cookie settings