Matter for framtidens smarthjem

Et smarthjem handler om samhandling mellom produkter. Målet er at hjemmet ditt skal utføre oppgaver på egenhånd uten at du må bruke mobilen hele tiden. I en smarthusverden kaller vi dette for automasjoner. For at automasjoner skal kunne settes opp, må de smarte produktene kunne samhandle på tvers.

 

Et komplett smarthjem krever 4 deler:

Hjernen + sensorer + smarte produkter + app

  • Smarte produkter – f.eks. en smart lysbryter istedenfor dum
  • Sensorer – små produkter som kan sette i gang automasjoner basert på data
  • En sentral – hjernen som knytter det hele sammen
  • Et styringssystem (App) – for å styre og ikke minst programmere smarthjemmet

Det avgjørende for at smarthjemmet skal fungere optimalt, er at produkter og løsninger kan flettes sammen gjennom åpne standarder. De må rett og slett kunne snakke sammen. Denne kommunikasjonen kaller vi kommunikasjonsprotokoller, forteller vår smartspesialist Stein-Helge Eide.

Fra lukkede til åpne standarder

Vi har gått fra kabling til trådløs sammenkobling, og fra lukkede til åpne standarder. En slik trådløs sammenkobling kalles for trådløs protokoll. Trådløse protokoller kan vi gjerne kalle for språket produktene bruker for å snakke sammen.
Markedet florerer av aktører og protokoller. Summen av dette gjør det krevende å velge leverandør for å skape gode løsninger på tvers av produkter, da man må forsikre seg om at produktene kan snakke sammen. Samtidig er det utfordrende for leverandører å velge riktig protokoll. For hvordan skal noen kunne vite hva som er mest framtidsvennlig? Markedet for smarthjemprodukter er nokså kaotisk, og mange produkter kan ikke samhandle på tvers av leverandører.

Markedet for smarthjem har hittil vært preget av:

  • Fragmentert marked og et mylder av ulike løsninger og protokoller
  • Begrenset valgmulighet av toppsystem for sluttbruker
  • Ingen samhandling mellom økosystemer
  • Vanskelig å velge løsning i dag som samtidig ivaretar framtidige behov

Zigbee og Matter

Matter-standarden er et resultat av et samarbeid mellom en rekke teknologiselskaper, formalisert gjennom alliansen Connectivity Standard Alliance (CSA), som tidligere hadde navnet Zigbee Alliance. Teknologigiganter som Apple, Google, Amazon, Samsung og Schneider Electric har stått i spissen for samarbeidet. ELKO er et heleid datterselskap av sistnevnte. For første gang i historien har aktører som Google og Apple samlet seg rundt en felles satsing.
Zigbee Alliance ble opprettet for å utvikle et sett med standarder for IoT-enheter, eller trådløse smartenheter som bruker Zigbee-kommunikasjonsprotokoll. Dens oppgave er å bidra til å forenkle, harmonisere og bygge globale åpne standarder for tingenes internett (IoT).

Den mest standardiserte protokollen vi har i dag er Zigbee, og den har eksistert i nesten 20 år. Protokollen er veletablert som en global standard for IoT. Zigbee Alliance forsøker å standardisere både protokoll og funksjoner til de ulike smarte produktene på tvers av aktørene. For å fremme ytterligere samarbeid utover Zigbee protokollen, har de nå byttet navn til Connectivity standard alliance, CSA. Resultatet av dette samarbeidet er den nye protokollen, Matter.

Matter er et kvalitetsstempel for at smarte hjem skal kunne jobbe robust sammen, slik at sluttbrukeren og elektrikeren, skal slippe å tippe hva som kan sammenkobles. Matter er en samlende, IP-basert tilkoblingsprotokoll bygget på eksisterende nettverksprotokoller. Det er viktig å merke seg at Matter er en API-protokoll (applikasjonslag) og avtaledokument som legges på toppen av eksisterende protokoller.

Hva Matter IKKE er . . .

Matter er ikke en ny kommunikasjonsprotokoll, men et avtaledokument. Matter må ikke forveksles med Thread nettverksprotokoll, og eliminerer ikke behovet for en hub/gateway. Det er heller ikke mulig å bygge MESH-nettverk på tvers av protokoller.

Noen har spekulert i om innføringen av Matter betyr slutten for Zigbee-protokollen. Det er ikke tilfellet. Zigbee vil bestå og ELKO Smart vil fortsette å fungere med Zigbee.

Når alt snakker sammen via Matter, vil du på sikt kunne bruke hvilken som helst Mattertilpasset app til styring av smarthjemmet. Versjon 1.0 av Matter anvender WiFi og Thread som protokoller. I første omgang er det grunnleggende funksjoner som tilbys via Matter, og du kan oppleve at leverandørenes egne systemer tilbyr flere funksjoner, enn du får tilgang til via en Matter app.

Standardisering betyr flere produkter, flere løsninger og mer fleksibilitet. Det vil i sum gjøre det enklere og tryggere for både elektriker og sluttkunde å velge løsninger, som de også enklere kan utvide i ettertid.

ELKO satser på Matter og en åpen og standardisert framtid. Dersom man velger et ELKO Smarthjem i dag, vil dette være en framtidssikker løsning full av muligheter i framtiden.

ELKO Smart blir kompatibelt med Matter
Sitat Matter

Hva er fordelen med Matter for deg som forbruker?

Matter vil gjøre det mulig å velge bredt mellom løsninger. Du kan velge preferert styringssystem og de produktene du foretrekker. Matter vil også gi trygghet for at smarthjemmet kan utvides og vokse med framtidige behov og utvikling. I tillegg kan du ha flere styringssystemer i samme hjem, basert på hva hver enkelt foretrekker.
For dine smarthjemprodukter ønsker du selvfølgelig at så mange av produktene du har installert forstår hverandre og kan samarbeide uten problemer, gjerne fra den samme huben, hjernen.

ELKO Smart bruker Zigbee 3.0, som er den verdensledende smarthusprotokollen. Zigbee er bygget på mesh-prinsippet, hvor man har én inngangsport som kommuniserer med og styrer alle enhetene. I tillegg er ZigBee-protokollen toveis, noe som betyr at produktene både kan gi og ta imot informasjon.

Zigbee bruker ikke IP-adresser for å fungere. Derfor må en gateway/hub installeres for å kommunisere med internett og skytjenester. Som de fleste mesh-nettverk, krever Zigbee strøm for å fungere. I et mesh-nettverk vil hver enkelt smart-enhet fungere som forsterker av signalene rundt i huset, uten behov for mer enn én hub.

For å kunne tilby en robust og driftssikker løsning på en god måte har ELKO til nå valgt kun å støtte våre egne produkter i egen SmartHUB. Men, de enkelte komponentene – som brytere og ulike former for sensorer – kan snakke med løsninger og systemer fra andre leverandører. For å gi fleksibilitet og enkelhet for brukeren av smarthjemprodukter i framtiden, er det også helt naturlig for oss at ELKO Smart skal støtte Matter.

I praksis vil Matter være et tydelig bevis på økt kompatibilitet med et stort antall andre smarthjemprodukter. Zigbee vil bestå også i framtiden, og vil fortsatt utvikles parallelt med Matter.
Eksisterende og nye ELKO Smart produkter basert på Zigbee, vil framover fungere i Matter nettverk via ELKO SmartHUB gjennom en software oppdatering.

 

Hva er Matter bridging?

Kort fortalt er Matter bridging samhandling på tvers av systemer. Matter bridging gjør det mulig for brukeren å fortsette å bruke eksisterende ikke-Matter-enheter som Zigbee- og Z-Wave-enheter sammen med nye Matter-enheter. Disse ikke-Matter-enhetene vises som brokoblede enheter til Matter. Matter broen sørger for oversettelse mellom Matter og enheter i Zigbee/Z-Wave nettverk.

Eksisterende enheter vil kunne kommunisere med et Matter-nettverk via en bro, kjent som bridging. Dagens ELKO SmartHUB vil oppdateres for å støtte Matter bridging (brobygging) i løpet av første halvår 2023. En slik bridging vil gjøre at ikke-Matter enheter vil bli kompatible med andre produkter i et Matter nettverk via oversetteren i huben.

Matter infografikk

ELKO Smart og Matter

ELKO SmartHUB har fått godkjenning som Matter sertifisert. Vi er nå i en testfase før lansering i 2023. Det vil være Matter bridging for å støtte lys, brytere og pucker sammen med ELKO SmartHUB i andre Matter system, som lanseres først. Vi vil fortsette å utvikler Matter støtte også for andre produkter framover.

ELKO smart artikkelsamling - Protokoll

ELKO Smart bruker Zigbee 3.0, en verdensledende smarthusprotokoll som sørger for at de ulike smarte løsningene snakker sammen. 

Les om Zigbee
ELKO smart artikkelsamling - pris

Har du fått montert ELKO Smart hjemme? Da er dette artikkelen for deg! Vi viser deg, steg for steg, hvordan du kommer i gang med ditt ELKO smarthjem.

Les mer
ELKO smart artikkelsamling - Elektriker installerer smarthus

Hvilke produkter må elektrikeren montere for deg og hva kan du egentlig sette opp selv? Det kan du lære mer om her. I tillegg gir vi deg en sjekkliste over hva du må tenke på før du ringer elektrikeren din.

Les mer
Finn din smart-elektriker her